راهنمای خرید               

 کتابنامۀ 1401 نشر چترنگ 


جنایی و پلیسی

9-16 از 24

زنجیره

ریچل از طریق تماسی تلفنی متوجه می‌شود که دخترش را در راه مدرسه به خانه ربوده‌اند. اما رباینده هم فردی است درست مثل خود ریچل؛ فردی که فرزندش را کس دیگری دزدید...
* قیمت شامل مالیات + هزینه حمل و نقل

چاقو

چاقو آخرین رمان جنایی یو نسبو از سری کارآگاه هری هوله است. درست همزمان با آزاد شدن محکومی قدیمی که هری را تهدید کرده بود، یکی از نزدیکان هوله به قتل می‌رسد....
* قیمت شامل مالیات + هزینه حمل و نقل

چیزهای تیز

چیزهای تیز داستان خبرنگاری به نام کامیل پریکر را روایت می‌کند که مدتی به دلیل خودآزاری در آسایشگاه روانی بستری بوده است. زمانی که کامیل دوباره سر کارش برمی‌گ...
* قیمت شامل مالیات + هزینه حمل و نقل

خون بر برف

خون بر برف روایت آدم‌کش دل‌رحمی به نام اولاف است که مأموریت می‌یابد همسر رئیس خود را بکشد. اولاف که مسحور زیبایی این زن شده است، او را زیر نظر می‌گیرد و متوج...
* قیمت شامل مالیات + هزینه حمل و نقل