web page hit counter

نویسندۀ پرآوازۀ باشگاه مشت‌زنی با دوازده داستان کوتاهی که هرگز فراموش نخواهید کرد، مخاطبان خود را وارد دنیایی می‌کند که فرازونشیب‌هایش هم مایۀ عذاب آن‌ها را فراهم خواهد کرد و هم خشنودی‌شان. داستان‌هایی که پوچی مرگ و زندگی را ترسیم می‌کنند و از تنوع بالایی برخوردارند. پالانیک در اولین مجموعه‌داستان خود توانست با هنرمندی بی‌نظیرشمخاطبان خود را شگفت‌زده کند. منتقدان معتقدند تعداد کمی از نویسندگان توانسته‌اند مانند چاک پالانیک آسیب‌شناسی دنیای مدرن را در آثارشان نشان دهند و او را یکی از مسحورکننده‌ترین نویسندگان معاصر ادبیات آمریکا می‌دانند.

تماس سردویازدهداستانکوتاه دیگر را محمد مؤمنی به فارسی برگردانده و انتشارات چترنگ آن را در 156 صفحه و به قیمت 14000 تومان منتشر کرده است.

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند