web page hit counter

آوای رستاخیز، نمایشنامۀ کمدی‌تراژدی آرتور میلر، به دنبال پاسخ برای پرسشی ژرف است: اگر عیسی مسیح در جهان امروز ظهور می‌کرد چه اتفاقی رخ می‌داد؟ در کشوری نامشخص در آمریکای لاتین ژنرال فلیکس باریوز پیشوای فراری انقلاب را دستگیر کرده است. شایعاتی مبنی بر اینکه این مبارز انقلابی با خود معجزاتی به همراه داشته، وجود دارد. ژنرال قصد به صلیب کشیدن او را دارد و حق پخش زندۀ تلویزیونی آن به قیمتی گزاف به شبکه‌ای آمریکایی فروخته شده است...

آوای رستاخیز روایت بنیاد اخلاقی متزلزل انسان امروز در عصری اشباع‌شده از رسانه‌هاست. نویسندۀ مرگ فروشنده با جان بخشیدن به شخصیتی که مسیح را یادآور می‌شود کمدی سیاه خود را در دنیای مدرن شکل می‌دهد. میلر با نگاه نافذش دست روی موضوعاتی می‌گذارد که برخاسته از شناخت عمیق او از جهان و انسان‌هاست.

آوای رستاخیز را شیما الهی به فارسی برگردانده و انتشارات چترنگ آن را در 109 صفحه و به قیمت 11000 تومان منتشر کرده است.

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند